Privacyverklaring


Bij het deelnemen aan de lessen en workshops van Sil's Variety verklaart men het volgende:


1. Beeldmateriaal (foto's en videos) welke worden gemaakt tijdens de lessen, door trainers of deelnemers/leden, worden niet online gepubliceerd zonder toestemming van degenen die in beeld zijn. Gemaakt beeldmateriaal mag wel intern via de groepsapp van Sil's Variety met andere leden worden gedeeld door trainers en leden.


2. Beeldmateriaal (foto's en videos) worden alleen door Sil's Variety zelf online geplaatst als hier toestemming voor is gegeven door de afgebeelden. Deelnemers/leden worden geacht zicht hier ook aan te houden.


3. Wanneer iemand helemaal niet op beeld wil worden dient deze dit aan te geven bij het maken van foto's/ videos zodat er rekening mee gehouden kan worden.ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Algemeen
1.1: Sils Variety is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of ontvreemde eigendommen, eventuele ongevallen, blessures en/of
ander letsel door de cursist geleden schades, direct of indirect, opgelopen.


1.2: Het betreden van de locatie Esdoornlaan 15 of overige locaties ten uitvoer van de lessen of workshops is geheel op eigen
risico.


1.3: Het kan incidenteel voorkomen dat op een beoogde lesdatum geen les kan plaatsvinden, of dat een les niet doorgaat in
verband met onvoldoende aanmeldingen, dit zal altijd tijdig worden gemeld aan de cursisten. Mocht het voorkomen zal ook
worden gekeken naar een alternatief.


1.4: Als men zich niet houdt aan de algemene voorwaarden of onwenselijk gedrag (zoals wangedrag, agressie en beledigen
van instructrice of andere cursisten) mag Priscilla Balendonck de toegang tot de leslocatie weigeren.


1.5: Priscilla Balendonck behoud zich het recht voor om gedurende een cursus of aan het begin van een nieuwe cursus nieuwe
of andere instructrices aan te stellen om de lopende of de nieuwe cursussen te verzorgen.


1.6: Privacy gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Gegevens worden na afloop van lidmaatschap maximaal drie
jaar bewaard. Bij verhuizing of andere wijzigingen in u NAW gegevens word u verzocht deze aan ons door te geven, dit kan
schriftelijk of telefonisch.


1.7 Priscilla Balendonck heeft het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.Artikel 2 – Abonnement/Cursus
2.1: Na inschrijving voor een abonnement/cursus bent u verplicht het volledige cursusgeld te voldoen. Restitutie van het
lesgeld is niet mogelijk. Betaald lesgeld blijft maximaal 2 maanden geldig. In een lesjaar zitten 48 lesweken en 4 vakantieweken.


2.2: Maandelijkse kosten en extra strippenkaarten of lessen worden verstrekt via Eversports. Voor het volgen van lessen wordt een account aangemaakt waarmee de maandelijkse kosten worden betaald en de lessen worden geboekt.


2.3: Bij het niet voldoen van het verschuldigde bedrag volgens de voorwaarden, behoud Priscilla Balendonck het recht om de desbetreffende
persoon in de les te weigeren en word het verschuldigde bedrag aangeboden ter incasso.


2.4.: Het is mogelijk om het lopende abonnement te bevriezen, dit wordt schriftelijk gemeld (post of mail, niet per app) en zal ingaan per eerstvolgende maand na betaling van deze maand. De lessen komen dan als tegoed te staan voor als het lid weer verdergaat met het abonnement.


2.5: Het wijzigen/ opzeggen van een geldig abonnement dient voor aanvang van de eerst volgende maand te geschieden. Bij het opzeggen van een abonnement geldt tevens een opzegtermijn van één maand. Dit dient schriftelijk te gebeuren (post of mail, niet per app). Dit geldt ook voor het
veranderen van het aantal te genieten lesuren per week. Er geldt een bedenktermijn van 7 dagen bij inschrijving, wijziging of opzegging van het abonnement.


2.6: Opgebouwde credits zijn na opzegging van het abonnement geldig tot einde van de opzegtermijn. Na afloop van de opzegtermijn kan er geen aanspraak worden gedaan op het volgen van lessen met de opgebouwde credits. Er is ook geen restitutie mogelijk van opgebouwde credits.


2.7: In het geval dat fysieke lessen niet mogelijk zijn worden online lessen aangeboden, waarbij rekening zal worden gehouden
met leden die geen paal thuis hebben. Wanneer de cursist ervoor kiest om niet deel te nemen aan online lessen kunnen deze
niet als fysieke les worden ingehaald.


2.8: Het Basic pakket bedraagt 1 les per week gedurende 8 weken, welke eenmalig kan worden gebruikt door nieuwe leden. Na afloop van het pakket kan er gekozen worden om niet door te gaan, zonder maand opzegtermijn, of om over te gaan op het maandelijkse abonnement waarbij de bovenstaande voorwaarden gelden. Bij tijdige afmelding kan de les worden ingehaald in dezelfde week in een ander lesuur, dit wordt overlegd bij de telefonische afmelding, anders vervalt de inhaalmogelijkheid.


Artikel 3 – Verzuim
3.1: Afmelden voor een les dient 24 uur voor aanvang van de les worden aangegeven in Eversports. Bij last minute afmelden of niet komen opdagen vervalt het recht op het inhalen van de les. Bij cursisten onder de 18 verzoeken wij de ouder of voogd de afmelding door te geven. 


3.2: Er vindt geen restitutie plaats voor niet gevolgde lessen.


3.3 Bij annulering van een workshop, na bevestiging van boeking, vindt er geen restitutie plaats.