ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Algemeen
1.1: Sils Variety is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of ontvreemde eigendommen, eventuele ongevallen, blessures en/of
ander letsel door de cursist geleden schades, direct of indirect, opgelopen.


1.2: Het betreden van de locatie Esdoornlaan 15 of overige locaties ten uitvoer van de lessen of workshops is geheel op eigen
risico.


1.3: Het kan incidenteel voorkomen dat op een beoogde lesdatum geen les kan plaatsvinden, of dat een les niet doorgaat in
verband met onvoldoende aanmeldingen, dit zal altijd tijdig worden gemeld aan de cursisten. Mocht het voorkomen zal ook
worden gekeken naar een alternatief.


1.4: Als men zich niet houdt aan de algemene voorwaarden of onwenselijk gedrag (zoals wangedrag, agressie en beledigen
van instructrice of andere cursisten) mag Priscilla Balendonck de toegang tot de leslocatie weigeren.


1.5: Priscilla Balendonck behoud zich het recht voor om gedurende een cursus of aan het begin van een nieuwe cursus nieuwe
of andere instructrices aan te stellen om de lopende of de nieuwe cursussen te verzorgen.


1.6: Privacy gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Gegevens worden na afloop van lidmaatschap maximaal drie
jaar bewaard. Bij verhuizing of andere wijzigingen in u NAW gegevens word u verzocht deze aan ons door te geven, dit kan
schriftelijk of telefonisch.


1.7 Priscilla Balendonck heeft het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.Artikel 2 – Abonnement/Cursus
2.1: Na inschrijving voor een abonnement/cursus bent u verplicht het volledige cursusgeld te voldoen. Restitutie van het
lesgeld is niet mogelijk. Betaald lesgeld blijft maximaal 2 maanden geldig.


2.2: Cursusgeld dient volledig te zijn betaald voor aanvang cursus. Lesgeld dient voor aanvang van de nieuwe maand te zijn
betaald, het basis abonnement bedraagt €45,- per maand. Betaling kan contant of per bankoverboeking op rekeningnummer
NL35 RABO 0147710928 t.a.v. P. Balendonck ovv. naam cursist en desbetreffende cursus of maand. Het betaalde
cursus/lesgeld is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.


2.3: Aan het eind van de maand kan een betaalverzoek worden gestuurd ter herinnering van het les/cursusgeld. Bij het niet
voldoen van het verschuldigde bedrag volgens de voorwaarden, behoud Priscilla Balendonck het recht om de desbetreffende
persoon in de les te weigeren en word het verschuldigde bedrag aangeboden ter incasso.


2.4.: Als gevolg van privé omstandigheden (bijvoorbeeld blessure of verlies van inkomen) is het mogelijk om het betaalde
cursus/lesgeld te bevriezen, dit wordt schriftelijk gemeld (post of mail, niet per app).


2.5: Het wijzigen/opzeggen van een geldig abonnement dient voor aanvang van de eerst volgende maand te geschieden, met
een opzegtermijn van één maand. Dit dient schriftelijk te gebeuren (post of mail, niet per app). Dit geldt ook voor het
veranderen van het aantal te genieten lesuren per week. Er geldt een bedenktermijn van 7 dagen bij inschrijving, wijziging of opzegging van het abonnement.


2.6: In het geval dat fysieke lessen niet mogelijk zijn worden online lessen aangeboden, waarbij rekening zal worden gehouden
met leden die geen paal thuis hebben. Wanneer de cursist ervoor kiest om niet deel te nemen aan online lessen kunnen deze
niet als fysieke les worden ingehaald.


Artikel 3 – Verzuim
3.1: Afmelden voor een les dient 24 uur voor aanvang van de les telefonisch te worden gemeld, niet per sms of WhatsApp.
Bij last minute afmelden of niet komen opdagen vervalt het recht op het inhalen van de les. Bij cursisten onder de 18
verzoeken wij de ouder of voogd de afmelding door te geven. 


3.2: Lessen inhalen is altijd in overleg met Priscilla Balendonck, dit gebeurt binnen een maand tenzij anders is afgesproken.
Er vindt geen restitutie plaats voor niet gevolgde lessen.


3.3 Bij extra lessen, bovenop het reguliere abonnement, vindt er bij afmelding geen restitutie of inhaalmogelijkheid plaats.


3.4 Bij annulering van een workshop, na bevestiging van boeking, vindt er geen restitutie plaats.